Heal Your Life
 

Algemene voorwaarden voor coaching / cursussen en workshops

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops en cursussen gegeven door Nancy Swerts voor Amorada.
*Alle workshops en cursussen zijn enkel bedoeld om de persoonlijke groei en het welzijn van de deelnemer te bevorderen. Het is geenszins bedoeld om medische en/of geestelijke gezondheidszorg te vervangen.
*De deelnemer verzekert AMORADA ervan dat hij/zij niet in behandeling was/is voor een psychische of mentale aandoening, niet in therapie was/is of indien de deelnemer wel in behandeling zou zijn geweest of nog steeds is, dat deze van de behandelend arts of verantwoordelijke, de toestemming heeft gekregen om deel te nemen aan een traject voor “persoonlijke ontwikkeling”. Zonder deze toelating kan Amorada de deelnemer bepaalde workshops weigeren. De deelnemer dient voor aanvang van de cursus te vermelden indien hij/zij gezondheidsproblemen -van welke aard dan ook- heeft.
*De deelnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar eigen acties tijdens de training.
*De deelnemer is ook zelf verantwoordelijk en aanprakelijk voor alle beschadigingen die hij/zij mogelijk aanbracht in de gehuurde of ter beschikking gestelde trainings-lokalen.
*Een inschrijving voor een cursus/workshop is enkel “definitief” na betaling van het overeengekomen bedrag.
*Alle facturen zijn te betalen op het rekeningnummer BE 21 9731 5120 0503 van AMORADA.
*Eventuele klachten ivm een factuur dienen schriftelijk - binnen de 14 dagen na factuurdatum – naar Amorada verstuurd te worden.
*Bij annulatie door de deelnemer vóór aanvang van de cursus, wordt 10% van het betaalde bedrag ingehouden als annulatiekost.
*AMORADA behoudt zich het recht om cursussen of workshops te kunnen verplaatsen naar een andere datum of locatie omwille van diverse omstandigheden zoals logistieke complicaties, te weinig inschrijvingen of door overmacht. Alle deelnemers zullen hiervan zo snel mogelijk ingelicht worden en hebben dan de keuze om de training te volgen volgens de nieuwe data/locatie, hetzij zijn/haar deelname uit te stellen tot een volgende editie.
*Eventuele klachten allerhande dienen onmiddellijk gemeld te worden aan Nancy, dit liefst tijdens of vlak na de training.